WIE ZIJN WIJ?

Welkom bij Stichting Verbindkracht!

Korte achtergrond V€rbindkracht Zutphen

V€rbindkracht Zutphen is een burgerinitiatief en is uitvloeisel van de armoedenota ‘Meedoen en rondkomen’ van de gemeente Zutphen. 

Armoedebeleid in Zutphen 

Onder het motto ‘vinden en verbinden’ is besloten tot de oprichting van een ‘armoedepact’ van lokale partners, professionals en vrijwilligersorganisaties, om de krachten te bundelen tegen armoede en sociale uitsluiting. In eerste instantie een gemêleerd maar ‘select’ gezelschap van ‘bekende’ partijen, waaronder de partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst (in het kader van het armoedebeleid)  bestaat. Na twee jaar heeft er een evaluatie plaatsgevonden die geleid heeft tot een aantal veranderingen die het karakter van V€rbindkracht heeft gemaakt tot wat het nu is. Minder een praatclub, meer een ‘out of the box’ doe-club, die samenwerking opzoekt (motto: verbinden en aanpakken!)

Informeel karakter, maar wel sterk betrokken

Vrijwilligersorganisaties  zijn in de lead, professionals faciliteren (voorzitter komt uit vrijwilligersorganisatie). V€rbindkracht staat open voor andere partijen en initiatieven die belangstelling hebben deel te nemen.
#V€rbindkracht

 

Nieuws

Gelukkig zijn fysieke bijeenkomsten weer mogelijk. De eerste was op 10 maart jl.

Er is aandacht besteed aan

  • stichting Energiebank Zutphen
  • het armoedebeleid 2022
  • van gemeente Zutphen

 

Via V€rbindkracht kunnen de partners gebruik maken van 

  • de bus (geen personenvervoer)
  • een beamer met geluid
  • een geluidsinstallatie
  • grote tenten

Contact