WIE ZIJN WIJ?

Welkom bij Stichting Verbindkracht!

Korte achtergrond V€rbindkracht Zutphen

V€rbindkracht Zutphen is uitvloeisel van de armoedenota ‘Meedoen en rondkomen. Een perspectief uit de armoede.

Armoedebeleid in Zutphen 2010-2014

Onder het motto ‘vinden en verbinden’ is besloten tot de oprichting van een ‘armoedepact’ van lokale partners, professionals en vrijwilligersorganisaties, om de krachten te bundelen tegen armoede en sociale uitsluiting. In eerste instantie een gemêleerd maar ‘select’ gezelschap van ‘bekende’ partijen, waaronder de partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst (in het kader van het armoedebeleid)  bestaat. Na twee jaar heeft er een evaluatie plaatsgevonden die geleid heeft tot een aantal veranderingen die het karakter van V€rbindkracht heeft gemaakt tot wat het nu is. Minder een praatclub, meer een ‘out of the box’ doe-club, die samenwerking opzoekt (motto: verbinden en aanpakken!)

Informeel karakter, maar wel sterk betrokken

Vrijwilligersorganisaties  zijn in de lead, professionals faciliteren (voorzitter komt uit vrijwilligersorganisatie). V€rbindkracht staat open voor andere partijen en initiatieven die belangstelling hebben.
#V€rbindkracht

 

Nieuws

Helaas zijn fysieke lunchbijeenkomsten al een tijdje niet mogelijk. We proberen in september weer een fysieke lunchbijeenkomst te plannen.

Contact