WIE ZIJN WIJ?

Welkom bij Stichting Verbindkracht!

Korte achtergrond V€rbindkracht Zutphen

V€rbindkracht Zutphen is een burgerinitiatief en is uitvloeisel van de armoedenota ‘Meedoen en rondkomen’ van de gemeente Zutphen. 

Armoedebeleid in Zutphen 

Onder het motto ‘vinden en verbinden’ is besloten tot de oprichting van een ‘armoedepact’ van lokale partners, professionals en vrijwilligersorganisaties, om de krachten te bundelen tegen armoede en sociale uitsluiting. In eerste instantie een gemêleerd maar ‘select’ gezelschap van ‘bekende’ partijen, waaronder de partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst (in het kader van het armoedebeleid)  bestaat. Na twee jaar heeft er een evaluatie plaatsgevonden die geleid heeft tot een aantal veranderingen die het karakter van V€rbindkracht heeft gemaakt tot wat het nu is. Minder een praatclub, meer een ‘out of the box’ doe-club, die samenwerking opzoekt (motto: verbinden en aanpakken!)

Informeel karakter, maar wel sterk betrokken

Vrijwilligersorganisaties  zijn in de lead, professionals faciliteren (voorzitter komt uit vrijwilligersorganisatie). V€rbindkracht staat open voor andere partijen en initiatieven die belangstelling hebben deel te nemen.
#V€rbindkracht

 

Nieuws

De  lunchbijeenkomsten in 2023 zijn van 12:00 tot 14:00 uur op:

7 april

19 mei

29 september

10 november

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via verbindkrachtzutphen@gmail.com

V€rbindkracht is bezig de Uitleenbank Zutphen op te richten.

Een coördinator is thans bezig met een draagvlakonderzoek bij de partners.

Op dit moment zijn de volgende artikelen beschikbaar.

de bus (geen personenvervoer)

een beamer met geluid

een geluidsinstallatie

3 grote partytenten 4 x 4m

Onze partners

Klik op een naam om naar de desbetreffende website te gaan